blog-zingbaord-01small1

ป้ายตั้งพื้น มินิมอล สไตล์ แบบซิงค์พับ ขนาดเล็ก ใส่ายละเอียดได้น้อย ทำให้มองเห็นได้ยาก ไม่เหมาะกับการวางหน้าร้านอาหาร ป้ายตั้งหน้าร้าน ควรเห็นโดดเด่นแต่ไกล เพื่อดึงดูดลูกต้าเข้ามาร้านมากยิ่งขึ้น