blog-zingbaord-08special1

ป้ายตั้งหน้าร้าน ซิงค์พับ แบบใหญ่ สวยมีสไตล์ โดดเด่น แต่ป้ายตั้งหน้าร้าน ซิงค์พับขนาดใหญ่ หนักมาก เคลื่อนย้ายได้ยาก อีกทั้งยังปรับแบบดีไซนืได้ยุ่งยาก มีราคาสูง