แฟ้มเมนูคลิป ปกใส รุ่น คลิป-ลอฟท์ | Klip-LOFT Menu Book

เล่มเมนูคลิปโลหะ สไตล์เล่มเมนูญี่ปุ่น แผ่นใส ปกสอดได้

แฟ้มเมนูคลิปหนีบ รุ่น Klip LOFT - Menu Cover ได้รับการพัฒนามาจาก แฟ้มเมนูญี่ปุ่น ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างในประเทศญี่ปุ่น ด้วยคุณสมบัติในการเพิ่มหน้าได้ตามการใช้เมนู ที่แตกต่างกันไปของแต่ละร้านอาหาร โดยร้านแฟ้มเมนู.com พัฒนาให้เล่มเมนูเพิ่มหน้าได้สูงสุดถึง 60หน้า จึงรองรับความต้องการของร้านอาหารในประเทศไทย ได้อย่างแท้จริง

ะบบคลิปสไตล์ญี่ปุ่น Klip System ทำให้ถอดใส่เแผ่นเมนูได้ง่ายๆ สะดวก เพิ่มหน้าด้วยตนเอง กับซองเมนูแผ่นพีวีซีใส หนา 140ไมครอน ถ่ายทอดสีชัด กันน้ำ กันเศษอาหาร 

แฟ้มเมนูคลิปหนีบแผ่นใส คลิปโลหะ Klip LOFT  เป็นเล่มเมนู ขอบหนัง ปกสอด เริ่มต้นที่ 20หน้า มี6สี ได้แก่ เล่มเมนูอาหารสีเทา Cool Gray , เล่มเมนูอาหารสีดำ Cool Black , เล่มเมนูอาหารสีทอง Goldtallic , เล่มเมนูอาหารสีน้ำเงิน Bluetallic , เล่มเมนูอาหารสีเขียว Greentallic , เล่มเมนูอาหารสีแดง Redtallic