แฟ้มเมนู นโยบายการจัดส่ง (shipping policy)

การจัดส่งแฟ้มเมนู

การจัดส่งฟรีทั่วประเทศ เมื่อซื้อสินค้าเกิน 1,000 โดยการจัดส่งแฟ้มเมนู มีรายละเอียดดังนี้

การจัดส่งแฟ้มเมนู ทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทย EMS หรือ Kerry Express สำหรับพื้นทั่วประเทศ โดยใช้เวลา 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ (น้ำหนักไม่เกิน 20ก.ก. สำหรับ ems และ 25ก.ก. สำหรับ Kerry) 

การจัดส่งแฟ้มเมนู นอกเขตกรุงเทพ

บริษัท ขนส่ง สำหรับพื้นที่นอกกรุงเทพ ใช้เวลาประมาณ 1 คืน โดยเบอร์มือถือจะเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญที่ทางขนส่งฯ จะติดต่อเพื่อรับแฟ้มเมนู โดยลูกค้าสามารถแนะนำบริษัทขนส่งที่นิยมใช้ได้

การจัดส่งแฟ้มเมนู ด่วน! ในกรุงเทพฯ

ส่งด่วน SkootarLalamoveGrab สำหรับ order ส่งด่วน ภายในกรุงเทพฯ โดยค่าบริการภายใน 100บาท ส่งฟรี / กรณีค่าบริการเกินจาก 100บาท ทางลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายส่วนเกินนี้
ร้านแฟ้มเมนู.com จะเลือกใช้บริการ Kerry  Express และ EMS เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเปลี่ยนตามความเหมาะสมในบ้างกรณีน่ะครับ

รอบการจัดส่งแฟ้มเมนู

ทางร้านตัดคิวจัดส่งภายใน บ่าย2-3 ของวันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์)
**แฟ้มเมนูบางรายการ อาจมีการจัดเตรียม ซึ่งจะจัดส่งสินค้าภายในวันถัดไปหลังจากได้รับการแจ้งการโอน

การเก็บเงินปลายทาง

ในกรณีที่ลูกค้า เลือกการเก็บเงินปลายทาง ด้วยบริการของ Kerry Express มีค่าบริการ 3% จากยอดสินค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้
** การเก็บเงินปลาย จะไม่มีส่วนลดพิเศษ**

ความเสียหายจากการจัดส่ง 

ร้านแฟ้มเมนู เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง เหมาะสมกับการจัดส่ง หากเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง จึงขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบ

นโยบายการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่หลังจากได้รับแฟ้มเมนู (ตามระบบของผู้ให้บริการจัดส่ง เช่น Kerry Express) โดยแฟ้มเมนูต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่เสียหายใดๆ และทางร้านแฟ้มเมนู จะคืนเงินเต็มจำนวน หลังจากได้รับสินค้าแล้ว
- กรณีอยู่ในเงื่อนไขจัดส่งฟรี (เมื่อซื้อเกิน 1,000) ค่าขนส่งคืนเป็นทางลูกค้ารับผิดชอบ
- กรณีจัดส่งแบบไม่ฟรี (ลูกค้าออก) การรับแฟ้มเมนูคืนกลับ ทางร้านแฟ้มเมนู.com จะเป็นผู้รับผิดชอบ (คือ เราแบ่งกันออกคนละเที่ยวเนอะ)