ป้ายตั้งหน้าร้าน Standee ทรง A-Stand

ป้ายตั้งหน้าร้าน แบบ A-Stand สามเหลี่ยม ฐานกว้าง ทนแดด ต้านลม ใช้งาน Outdoor ได้ดี

ป้ายตั้งหน้าร้าน A-stand ทรงสามเหลี่ยม ตั้งบนพื้นทางเดิน ตั้งหน้าร้าน โดยมีองศาที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนกว่าป้ายตั้งพื้นแบบตรง โดยมีเป็นแบบ ป้ายตั้ง A-Frame คือป้ายที่สอดแผ่นโปสเตอร์ แผ่นโฆษณา ป้ายพลาสติก banner ได้ และยังเปลี่ยนได้ง่าย ด้วยตัวเอง โดยมีรุ่นดังนี้

Showing all 14 results

Sort By
Show per page