แฟ้มเมนู ลอฟ์ท (Loft Menu Book)

แฟ้มเมนูอาหาร แบบเล่ม ขอบหนัง แผ่นใส เปลี่ยนหน้าได้ สะดวก เล่มเมนูเปิดได้กว้าง 180องศา ไม่พับ ไม่งอ ทนทาน เป็นเมนูกันน้ำ สวยงาม

แฟ้มเมนู Loft - Menu Cover ออกแบบเรียบง่าย ชัดเจนด้วยปกใส ทนทานด้วยขอบหนัง มุมโลห ขนาดตั้งแต่ เมนู 1 แผ่นใสหน้า-หลัง (Single Panel menu cover) เห็นได้ทั้งหน้าและหลัง และเป็นเมนูเล่ม 2-3แผ่นกางออกมาเห็นรายการอาหารได้ชัดเจน ไปจนเป็นแฟ้เมนู 8แผ่น ใส่รายการอาหารได้ 16หน้า รวมถึง แฟ้มเมนูขนาดพิเศษ ฺB4 (24x36cm.) ที่เรียกว่า Loft Tall