แฟ้มเมนู บริสโตร (Bistro Menu Book)

แฟ้มเมนูปกหนัง รุ่น Bistro menu book (บริสโตร) ปกสอดได้ ไม่ต้องปั๊มโลโก้

แฟ้มเมนู Bistro ดีไซน์ใ้ห้เป็นแฟ้มเมนูอาหารปกหนัง  ช่องใส่เมนูด้านหน้าบนปกหนัง มุมโลหะ ด้านในยึดเล่มแฟ้มเมนูแบบนีอต 4 จุดยึดซองเมนูด้านใน ซองเมนูทำจากแผ่นพลาสติกหนาแต่นิ่มมือ มีจำนวน 8ซองเมนู โดยสามารถสั่งซื้อซองเมนูเพิ่มได้ตามต้องการ แฟ้มเมนูบริสโตร สวยงาม เหมาะกับร้านอาหารที่ต้องการการยกระดับเมนู มีให้เลือก 4สี