แฟ้มเมนู รุ่น คลิป (Klip Menu Book)

Loft Klip แฟ้มเมนู แบบคลิป สไตล์ญี่ปุ่น เพิ่มหน้าได้สะดวกตัวเอง ด้วยระบซองพีวีซีแบบซองคู่ และคลิปโลหะสวยงาม ทนทาน

แฟ้มเมนู รุ่น Klip - Menu Cover 

ออกแบบให้เป็นเมนูสำหรับร้านอาหารที่มีเมนูจำนวนหน้ามากกว่า 20หน้า ด้วยระบบคลิปสไตล์ญี่ปุ่น ทำให้ถอดใส่เแผ่นเมนูได้ง่ายๆ สะดวก เพิ่มหน้าด้วยตนเอง กับซองเมนูแผ่นพีวีซีใส หนา 140ไมครอน