แฟ้มเมนูคลิปหนีบ ปกสาน รุ่น คลิป-สาน | Klip-SAN Menu Book

เล่มเมนู คลิปหนีบ บน-ล่าง เล่มเมนูอาหารสไตล์ไทยๆ ใช้ซองคู่ แผ่นใสใส่หน้าได้เยอะ

แฟ้มเมนูคลิปหนีบ รุ่น Klip SAN - Menu Cover เล่มเมนูสไตล์ไทยๆ สำหรับร้านอาหารที่มีเมนูจำนวนหน้ามากๆ โดยสามารถใส่เมนูได้มากสูงสุดอยู่ที่ 40 หน้า ด้วยระบบคลิปหนีบบน-ล่าง Klip System ทำให้ถอดใส่เแผ่นเมนูได้ง่ายๆ สะดวก เพิ่มหน้าด้วยตนเอง กับซองเมนูแผ่นพีวีซีใส หนา 140ไมครอน  ถ่ายทอดสีชัด กันน้ำ กันเศษอาหาร

 แฟ้มเมนูคลิปหนีบ Klip SAN เป็นเล่มเมนู ปกสาน เริ่มต้นใส่ได้ 16 หน้า มี4สี ได้แก่ เล่มเมนูปกสานสีแดงดอกชบา, เล่มเมนูปกสานสีเขียวใบก้ามปู, เล่มเมนูปกสานสีน้ำเงินไพฑูรย์ และเล่มเมนูปกเมนูสีเหลืองดอกคูน

Showing all 4 results

Sort By
Show per page