ป้ายตั้งโต๊ะอาหาร เปลี่ยนได้ ง่ายมาก (6)

ป้ายตั้งโต๊ะอาหาร 1 ด้าน ป้ายตั้งโต๊ะพลาสติกABS ลดการกระแทกแตกหัก สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายๆ ทั้งยังปรับเปลี่ยนเมนูอาหารโปรโมชั่นได้ง่ายๆทุกเทศกาล