แฟ้มเมนู LoftTall ซองใสพีวีซี กันน้ำ (5)

ซองใสใส่เมนู, ซองใส่เมนูอาหาร, ซองใสPVC. ซองใส่เมนูกันน้ำ, แฟ้มเมนูอาหาร, แฟ้มเมนูหนัง, ซองใสใส่เมนูอาหารขนาดพิเศษ, ซองใสใส่เมนูอาหารขนาดใหญ่, ซองใสใส่เมนูอาหารใหญ่กว่าเอสี่, ซองใสใสเมนูอาหารขนาดเทียบ เท่าเอสาม, ซฮงใสใส่เมนูอาหารไซส์พิเศษ, แฟ้มเมนูอาหารไซส์พิเศษกันน้ำ, แฟ้มเมนูอาหารเล้มใหญ่, แฟ้มเมนูอาหารกันน้ำเล่มใหญ่, เมนูอาหารเล่มใหญ่พิเศษ, เมนูอาหารเล่มใหญ่, แฟ้มเมนูหนังพียู, แฟ้มเมนูซองใสพีวีซี, แฟ้มเมนูเล้มใหญ่หนังสีเทา, แฟ้มเมนูเล่มใหญ่กันน้ำ, แฟ้มเมนูอาหารขนาดใหญ่กว่าเอสี่