แฟ้มเมนู LoftTall ขนาดพิเศษ B4 กันน้ำ (6)

แฟ้มเมนูอาหารเล่มใหญ่, แฟ้มเมนูไซส์พิเศษ , แฟ้มเมนูอาหาร, แฟ้มเมนูหนัง, แฟ้มเมนูบี4, แฟ้มเมนูอาหารB4, แฟ้มเมนูอาหารใหญ่กว่าเอสี่, เล่มเมนูอาหารขนาดใหญ่ ,แฟ้มเมนูอาหาร A3, แฟ้มเมนูอาหารเล่มใหญ่พิเศษ, แฟ้มเมนูอาหารไซส์เอสาม, เล่มเมนูอาหารขนาดใหญ่, แฟ้มหนังใส่เมนูอาหารขนาดใหญ่, เล่มเมนูอาหารขนาดพิเศษ, แฟ้มเมนูเล่มใหญ่เท่ๆ, แฟ้มเมนูอาหารสันหนังสีเทา, Menucoverbangkok, MenufolderThailand