แฟ้มเมนู คลิปหนีบ ปกลายไหม รุ่น คลิป-ไหม | Klip-MAI Menu Book

แฟ้มเมนูคลิปหนีบโลหะ บน-ล่าง ปกเรียบหรู ใช้ซองคู่ แผ่นใสใส่หน้าได้เยอะ

 

Klip MAI - Menu Cover in Silk Look is designed for Classic look in Dine-in restaurant.

MAI menu cover is Japanese style with metal clips. This menu cover is start by 16 pages and able to add-on socket till 48 pages. Silk menu cover is available in 7 colors,  Sapphire Blue cover , Amber Yellow cover , Jade Green cover, Pearl White Cover, Moonstone Gray Cover, Sunstone Red cover

 

 

Showing all 6 results

Sort By
Show per page