แฟ้มเมนู LoftTall ซองใส PVC กันน้ำ(4)

แฟ้มเมนูซองใส ,แฟ้มเมนูใส่แล้วรูปสีสด, แฟ้มเมนูซองใสกันน้ำ ,แฟ้มสอดเมนูอาหา, แฟ้มเมนูอาหาร, แฟ้มเมนูหนัง, แฟ้มเมนูหนังสีเทา, แฟ้มเมนูซองPVC, แฟ้มเมนูหนังพีวีสีเทา. แฟ้มเมนูอาหารกันน้ำ, แฟ้มเมนูปรับเปลี่ยนเมนูได้, แฟ้มเมนูสอดง่าย, แฟ้มเมนูสอดใส่ง่าย, แฟ้มเมนูอาหารเปลี่ยนเมนูง่าย, แฟ้มเมนูอาหารกันน้ำ, แฟ้มเมนูอาหารเปลี่ยนโปรโมชั่่นได้, เล่มเมนูอาหารซองใส, เล่มเมนูอาหารซองใส, เล่มเมนูใส่รูปอาหารสีสด, menu cover Thailand, Menu folder Bangkok,