แฟ้มเมนู LoftTall สีเทา 8 หน้า (3)

แฟ้มเมนูซองPVC , แฟ้มเมนูซองใส ,แฟ้มใส่เมนูอาหารรูปสีสด, แฟ้มเมนู8หน้า , แฟ้มเมนูซองใสแปดหน้า, แฟ้มเมนูอาหารแปดหน้า, แฟ้มเมนูอาหารซองสอด8หน้า, แฟ้มสอดใส่เมนู, แฟ้มเมนูอาหารเปลี่ยนหน้าได้, แฟ้มสอดเมนูเปลี่ยนได้, แฟ้มเมนูเปลี่ยนรูปได้, แฟ้มเมนูซองใสเปลี่ยนรูปได้, ซองใสใส่เมนูแปดหน้า, ซองใสใส่เมนูเปลี่ยนได้, เมนูซองใสปรับเปลี่ยนเมนูได้, เมนูซองใสใหญ่กว่าเอสี่, เมนูอาหารซองใสขนาดเอ3, แฟ้มเมนูซองใสเปลี่ยนโปรโมชั่น แฟ้มเมนูซองใสเปลี่ยนเมนูได้ menu folder Bangkok, Thailand cover menu, Menu Cover Thailand