Standee-Alu-XL6

ป้ายตั้งสามเหลี่ยมหน้าร้าน แบบอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน วางได้ทั้งใน Indoor และ Outdoor ป้าย ทรงสามเหลี่ยน พับ ยกเก็บได้ง่าย ป้ายตั้งสามเหลี่ยมหน้าร้าน มีพร้อมส่งทั่วประเทศ