Standee-Alu-XL7

ป้ายตั้งหน้าร้าน อลูมิเนียมขนาดใหญ่ 80×120 cm. ขนาดใหญ่ ป้ายตั้งพื้นแบบ A-Frame สามารถพิมพ์บอร์ดสอดเปลี่ยนได้ ด้วยการเปิดมุมทั้ง 4 ด้าน งายๆ ด้วยตนเอง ป้ายอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน ทนแดด ทนฝน ป้ายมีพร้อมส่งทั่วประเทศ