Standee-Alu-XL5

สแตนด์ตั้งหน้าร้าน แบบกรอบรูป อลูมิเนียม วางหน้าร้าน ป้ายแข็งแรงทนทาน ทนแดด ทนฝน ไม่ขึ้นสนิม สแตนด์ตั้งหน้าร้าน สวยมีสไตล์ พร้อมส่งทั่วประเทศ