แฟ้มเมนู_Klean-Menu-book-(6)

ซองพลาสติกใส หนา สีไม่ดร๊อป แฟ้มเมนูคงความสวยของสีได้ดี แฟ้มเมนูเติมซองได้