แฟ้มเมนู_Klean-Menu-book-(7)

ซองพลาสติกใส เนื้อหนา ยืนหยุ่น สำหรับแฟ้มเมนู ใส่รายการอาหาร ทนทาน