แฟ้มเมนู_Klean-Menu-book-(5)

ซองพลาสติกใส ขนาดเอสี่ เมนูใส่รายการอาหาร สอดเอกสารง่าย ซองเมนูพีวีซีเนื้อหนา Super clean