แฟ้มเมนู_Klean-Menu-book-(8)

ซองแฟ้มเมนู ปะกบแบบเส้นปะ ไม่ขาดวิ่ง เนื้อหนา ซองแบบ 4รู