ป้ายตั้งโต๊ะ แนวตั้ง Flippo-Slim-Drak5

ป้ายตั้งโต๊ะ ตัวที T-stand แนวตั้ง ใช้แทนป้ายอะคริลิค ป้าย acrylic โดยมีซองใส่ได้เอยะ ห่วงเหล็ก ซองพลาสติกใส