ป้ายตั้งโต๊ะ แนวตั้ง Flippo-Slim-Drak

ป้ายตั้งโต๊ะแนวตั้ง มีให้เลือกหลายแบ รุ่น Filppo แขวนเป็นห่วงคู่ ซองพลาสติกพลิกเปลี่ยนหน้าได้ ใช้เป็นป้ายตั้งโต๊ะอาหาร, ป้ายตั้งชั้นวางสินค้า, ป้ายวางเคาน์เตอร์ ป้ายวางบาร์น้ำ Table display holder