ป้ายตั้งโต๊ะ แนวตั้ง Flippo-Slim-Drak4

ป้ายตั้งโต๊ะแนวตั้ง รูปตัวที ใช้แทนป้ายอะคริลิคที่มักตกแตก และใส่ได้น้อย โดยป้ายตั้งโต๊ะ Flippo Slim ใช้เป็นป้ายตั้งโต๊ะร้านอาหาร ป้ายตั้งโต๊ะร้านกาแฟ สวยเท่ห์ Table menu display stand