SANRenared_8

แฟ้มเมนู ห่วงเหล็ก แบบห่วง 4 รู เพิ่มลดหน้าได้ง่าย ด้วยตัวเอง แฟ้มเมนูห่วงเหล็ก แนวโมเดิร์น สวย เข้ากับร้านอาหารในปัจจุบัน แฟ้มเมนู ห่วงเหล็กใช้กับซอง ไส้แฟ้ม พลาสติกใส เนื้อหนา ใส่หน้าได้มาก แฟ้มเมนู ห่วงเหล็กขนาด A4