SANRenared_8

แฟ้มเมนุอาหารแบบห่วง 4 รู เพิ่มลดหน้าได้ง่าย ด้วยตัวเอง แฟ้มเมนูโมเดิร์น สวย เข้ากับร้านอาหารในปัจจุบัน แฟ้มเมนูมีพร้อมส่งทั่วประเทศ