ซองเมนูอาหาร ใส หนา ขนาด a4 SANMonoflag_6

ซองเมนูอาหาร ของรุ่น Klip SAN เป็นซองใส ขนาด a4 ที่มีความหนา และยืดหยุ่นได้ดี เหมาะใช้เป็นซองเมนูสำหรับใส่เมนูอาหาร เมนูเครื่องดื่ม หรือซองเอกสารทั่วไปก็ใช้ได้