ซองเมนู ปกเล่มเมนูสาน SANMonoflag_5

ซองเมนูอาหารที่มาพร้อมกับปกเล่มเมนูคลิป สาน ออกแบบให้เป็นไส้แฟ้มเมนูสอดบน เพื่อให้ถอดเข้าออกได้ง่าย มีคุณสมบัติเป็นซองเมนูกันน้ำ กันเศษอาหารดีทีเดียว