Menu Board

แฟ้มเมนู Loft - Menu Cover ออกแบบเรียบง่าย ชัดเจนด้วยปกใส ทนทานด้วยขอบหนัง มุมโลห ขนาดตั้งแต่ เมนู 1 แผ่นใสหน้า-หลัง (Single Panel menu cover) เห็นได้ทั้งหน้าและหลัง และเป็นเมนูเล่ม 2-3แผ่นกางออกมาเห็นรายการอาหารได้ชัดเจน ไปจนเป็นแฟ้เมนู 8แผ่น ใส่รายการอาหารได้ 16หน้า รวมถึง แฟ้มเมนูขนาดพิเศษ ที่คุณต้องการ ลองติดต่อกับเราได้