Le-Gusto_Walnut9

ปกเมนูระบบห่วง 4 ห่วง เปลี่ยนเมนูง่าย เพียงแค่ใช้เครื่องพิมพ์สำนักงานในการพิมพ์เมนู ก็สามารถเปลี่ยนเมนูได้ง่ายดาย โดยไม่ต้องใส่ซองให้ยุ่งยาก มีสต็อกพร้อมส่ง