24-TB-stella-LED_A4_10

แผ่นป้ายตั้งโต๊ะ ขนาด A4 แบบมีไฟ LED มีแบตในตัว สามารถ ชาร์จ เปิดใช้งานได้นาน ไฟสว่าง ช่วยให้ ภาพโดดเด่น มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะกับร้านอาหารที่เปิดกลางคืน