แฟ้มเมนูเล่มใหญ่พิเศษ รุ่น Klean Tall Menu cover

แฟ้มเมนูเล่มใหญ่พิเศษ B4 รุ่น Klean Tall ซึ่งมีขนาดอยู่ที่ 24x36cm. โดยเป็นเมนูขนาดที่ใหญ่กว่า เล่ม A4 ยังเล็กกว่า เมนูเล่ม A3 – ซึ่งเป็นแฟ้มเมนูที่กางออกมาพอดีหัวไหล่ แถมยังเป็นแฟ้มเมนูเติมซองได้อีก