Flippo A5 Oak ป้ายตั้งโต๊ะ

ป้ายพลิกหน้า ตั้งโต๊ะร้านอาหาร ชั้นวาง แบบซองแขวน พลิกเปลี่ยนหน้าได้ ป้ายห่วงเหล็ก menu table ขนาดเล็อกกรุะทัดรัด ฐานไม้ สวยมีสไตล์ ร้านกาแฟ คาเฟ่เท่ห์