ป้ายตั้งหน้าเคาน์เตอร์ขนาด a4

ป้ายตั้งหน้าเคาน์เตอร์ขนาด a4 สามารถตั้งโปรโมชั่นได้หลากหลาย ป้ายมีน้ำหนักไม่ตกหล่นง่าย สามารถใส่ปรโมชั่นหรือรายการต่างๆได้สูงสุดถึง 10 รายการ ปรับเปลี่ยนได้ง่ายสะดวก