แผ่นใส ป้ายเมนูตั้งโต๊ะอาหาร ขนาดพิเศษ (4)

ป้ายเมนูตั้งโต๊ะอาหาร ตั้งบนโต๊ะกะทัดรัด มองเห็นชัดเจน สีเมนูอาหารไม่มีดรอป เห็นชัดเจน ป้ายดีไซน์สวยหรู เข้