ป้ายตั้งโต๊ะ สีขาว คลิปหนีบข้าง Smith-Silm white

ป้ายตั้งโต๊ะแนวตั้ง สีขาว รุ่น Smith ที่ออกแบบมาให้ถอดออกเป็นชิ้นได้ อย่างง่ายได้ โดยออกแบบป้ายรุ่น Smith นี้เป็นป้ายที่เข้ากับร้านอาหาร ร้านค้าได้ เกือบทุกแบบ ใช้วาง ป้ายพลาสติกตั้งบนโต๊อาหาร และป้ายบนเคาท์เตอร์เก็บเงินได้