แผ่นพลาสติกใส เห็นเมนูชัดแจ่ม (4)

ป้ายตั้งโต๊ะขนาดเอห้า มีแผ่นพลาสติกใส เงา วาว เห็นเมนูชัดแจ่มแจ้ง ป้องกันเมนูหรือโปรโมชั่นไม่ให้เปียกน้ำ หรือ อาหาร สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายทำให้ใช้ได้ยาวนาน ปรับเปลี่ยนเมนูได้ตามเทศกาล มีแผ่นใสทั้งสองด้านของป้ายเมนูตั้งโต๊ะ