ป้ายเมนูตั้งโต๊ะ มี 2 ด้าน มีตัวล็อค (3)

ป้ายตั้งโต๊ะขนาดเอห้า มีตัวล็อคด้านข้างป้องกัน ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ง่ายตามเทศกาลต่างๆ มีสีดำเงาวาว ตั้งได้กับร้านหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะ เรียบๆ minaimal ร้านสไตล์เท่ๆ หรือแนวลอฟต์ ดิบๆ