Standee-INC_Large_2

ป้ายตั้งหน้าร้านขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจน สามารถสอดเปลี่ยนเป็นชื่อร้าน โลโก้ร้าน ป้ายบอกทาง หรือ ป้ายโปรโมชั่นต่างๆ ทำให้ร้านเป็นจุดสนใจมองเห็นได้ง่ายมากขึ้น เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ ป้ายตั้งพื้นหน้าร้านสีดำ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ