คลิปหนีบแผ่นเมนู a4 คลิปหนีบโลหะ KlipMAI-B-RedNew05

คลิปหนีบโลหะ เพิ่มหน้าเมนูa4 เมนูปกหนังลายไหม รุ่น Klip MAI พร้อมคลิปหนีบโลหะแข็งแรง ทนทาน ผลิตในไทย อะไหล่พร้อมส่ง