เล่มเมนูปกหนังกันน้ำ เล่มเมนูอาหารปกหนัง KlipMAI-B-RedNew04

เล่มเมนูอาหารกันน้ำ ปกหนังลายไหมสีแดง กันน้ำ กันเศษอาหาร ทำความสะอาดง่าย เหมาะเป็นเล่มเมนูในร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ แนวเอเชีย จีน