เล่มเมนูอาหารกางได้ 180 องศา KlipMAI-B-White02

เล่มเมนูอาหารปกไหม กางได้ 180 องศา ยึดด้วยระบบคลิปหนีบตัวเล่มเข้ากับซองพลาสติก PVC ใส ใส่รายการอาหารได้ซ้ายขวา เพิ่มลดหน้าเมนูอาหารง่าย สะดวก