เล่มเมนูปกไหม เมนูปกหนังสีขาว ร้าน Fine Dining KlipMAI-B-White01

เล่มเมนูปกไหม ร้าน Fine Dining เมนูปกหนังสีขาว White Pearl Leather Menus เล่มเมนูอาหารสวย หรูหรามีระดับ เข้ากันกับร้านอาหารแนว Fine Dining ร้านอาหารแนวหรูๆ หน้าปกปั๊มโลโก้ MENU ส่งเสริมภาพลักษณ์เล่มเมนู ยกระดับร้านอาหาร