แท่นป้ายตั้งโต๊ะ Flippo-Slim-Natural4

แท่นป้ายตั้งโต๊ะ แนวตั้ง รุ่น Flippo จากร้านแฟ้มเมนู.com ที่รับการออกแบบมาเป็นป้ายตั้งโต๊ะสอดด้านบน ใช้แทนป้ายอะคริลิคที่ใส่หน้าได้น้อย เพราะป้ายตั้งโต๊ะรุ่นนี้ เป็นรูปตัวT ห่วงเหล็ก ซองแขวน ใส่หน้าได้มากๆๆ Cafe table display stand by made-in-Thailand