แท่นวานเมนูตั้งโต๊ะ Flippo-Slim-Natural3

แท่นวานเมนูตั้งโต๊ะ ฐานไม้ พร้อมยางกันลื่น