Printing-Portfilio-Tashushabu3

พิมพ์ดิจิตอล ช่วยให้ภาพสีสันสดน่ารับประทาน โดยเฉพาะอาหารสด ช่วยให้อาหารดูสดน่ารับประทาน สามารถพิมพ์ได้ทุกจำนวน ตามความต้องการ