Printing-Portfilio-Tashushabu1

แฟ้มเมนูขนาดพิเศษ พร้อมพิมพ์เมนูอาหาร ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอล โดยที่จะทำให้สีสันอาหารออกมาน่ารับประทาน ดึงสไตล์ และทำให้เมนูอาหารดูดีมีระดับ พิมพ์เมนูอาหารโดยไม่มีขั้นต่ำ ระยะเวลา 1-2 วัน พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ ซื้อพร้อมแฟ้ม แฟ้มมีสต้อกพร้อมจัดส่ง