Printing-Portfilio-Hokaidoshabu1

พิมพ์เมนูอาหาร พร้อมแฟ้มเมนู ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมนูอาหาร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดในการใช้เมนู และพิมพ์เมนู ภาพสวย ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอล 4 สี ทำให้อาหารสีสันสด น่ากิน ดึงดูดให้ลูกค้าสั่งอาหารเพิ่ม ระยะเวลาพิมพ์ 1-2 วัน แฟ้มเมนู มีสต็อกพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ