Printing-Portfilio-AWAKAD3

พิมพ์เมนูของหวานด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ทำให้สีสันสวย รูปเมนูอาหารสวยงาม น่ารับประทาน พิมพ์ได้โดยไม่มีขั้นต่ำ หรือจะพิมพ์พร้อมใส่เล่มเมนูก็สามารถทำได้ เล่มเมนูมีสต็อกพร้อมจัดส่ง