ป้ายตั้งโต๊ะ หนังสีทอง TRI-Grand-Gold

ป้ายตั้งโต๊ะ ทำเป็นเมนูตั้งโต๊ะ เพื่อป้ายโปรโมท ทรงสามเหลี่ยม จากหนังสีทองด้านสีทองเฮเซลนัท ใส่แผ่นเมนูได้สามด้าน แท่นวางเมนูตั้งโต๊ะรุ่นนี้ ดูได้รอบด้าน